Automaty Vendingowe | Automat-Spec
17-Vendo-680

Vendo 680

620
kubków
6
pojemników
3/5
wydajność

opcje do wyboru

Liczba wyborów napojów: 10

Pojemność: 600 sztuk

wymiary

Wysokość: 183 cm

Szerokość: 101 cm

Głębokość: 81,5 cm